שד' הנשיא 134 ת.ד. 3611 חיפה, 31036 טל: 04-8257919 פקס: 077-5558406  נייד: 050-5677791

עקוב אחרינו דרך הקישורים הבאים:

>>  ''הצהרת בריאות'' בעת רכישת ביטוח

אודות "הצהרת הביטוח" שממלא המבוטח...
מאת עו"ד אילן גולדנברג

--------------------------------------------------------------------------------
כאשר אנו רוכשים ביטוח חיים אנו נדרשים לעבור בדיקה רפואית או, לעיתים, מסתפקת חברת הביטוח ב"הצהרת בריאות" שאותה ממלא המבוטח.
לצערנו, "הצהרת הבריאות" מהווה "מלכודת" מסוכנת למבוטח או לבני משפחתו כאשר מתברר "ביום פקודה" כי חברת הביטוח מסתמכת על אי דיוקים בהצהרה כעילה להשתחרר מהפוליסה ולא לשלם למבוטח או למוטבים את דמי הביטוח המגיעים להם.

סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח עוסק במצב בו הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן - ענין מהותי), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.

מתן תשובה לא מלאה או כנה מהווה "אי גילוי" שעל פי סעיף 7 לחוק מאפשר לחברת הביטוח לבטל את החוזה בהודעה למבוטח והוא פטור כללי מהתחייבותו וזאת בתנאי שהמבוטח פעל בכוונת מרמה או בתנאי שמבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו.
רבים לא יודעי ם כי סעיף 43 לחוק חוזה ביטוח קובע כי אם חלפו למעלה מ – 3 שנים מאז כריתת חוזה הביטוח תוכל חברת הביטוח להשתחרר ממחויבותה אך ורק אם תוכיח כוונת מרמה של המבוטח.

המסקנה היא שיש למלא את טופס הצהרת הבריאות בצורה מדויקת ולהעדיף בדיקה רפואית שמעבירה הנטל והאחריות לרופא. במיוחד נכון הדבר כשמדובר בעולים חדשים שחברות הביטוח נוהגות להתחמק מהחוזה עימם בטענה שהצהרת הבריאות, שהעולים מילאו מבלי להבין את השפה העברית לאשורה, מולאו בצורה לא נכונה.

חוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981

התקשר ל: 04-8257919