שד' הנשיא 134 ת.ד. 3611 חיפה, 31036 טל: 04-8257919 פקס: 077-5558406  נייד: 050-5677791

עקוב אחרינו דרך הקישורים הבאים:

>>  אחריות הבנקים לבדוק ''פעולות חשודות''

מערכת היחסים המשפטית בין הלקוח לבין הבנק מבוססת על מקורות רבים...
מאת עו"ד אילן גולדנברג

--------------------------------------------------------------------------------
מערכת היחסים המשפטית בין הלקוח לבין הבנק היא מערכת מורכבת מאוד אשר מבוססת על מקורות רבים לרבות, חקיקה ראשית חקיקת משנה הוראות מחייבות וכן פסיקה ענפה, המתפתחת מעת לעת.

לית מן דפליג שעל הבנק מוטלות חובות מוגברות ביחסיו עם לקוחותיו. אחד מפסקי הדין המנחים יצא מלפני בית המשפט העליון בפרשת דנ"א 1740/91 בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ´ שרגא קוסטמן כיורש על-פי צוואה של המנוח ד"ר כחולי פ"ד מז (5) 31 (להלן - "עניין כחולי"). בעניין כחולי נקבעו, בין היתר, העקרונות המנחים הבאים –

"בנק חב חובת זהירות ללקוחו. רמת הזהירות המוטלת עליו הינה לנקוט כל אותם אמצעי זהירות שבנק סביר היה נוקט בנסיבות העניין...לא יהיה זה ראוי אם בנק הנותן שירות ללקוחות - שירות ללקוחות ולא אך לעצמו - ייראה משל היה גוף הפועל כאוטומט, מעשה מכאני, בכל פעילויותיו כולן, שעה שהאינטרס האחד העשוי לעניין אותו הוא האם יש ללקוח ביטחונות ראויים (מבחינת שווים), אם לאו ... בנק חייב גם כלפי לקוחו לנקוט אמצעי זהירות ראויים ולעשות ככל הניתן והראוי כדי למנוע אפשרות שפלוני ירמה את לקוחו ויגזול את רכושו... חובה מיוחדת מוטלת על הבנק מקום שנדובר בפעילות "בלתי שגרתית ", החורגת ממערכת היחסים הקודמת שבין הבנק לבין לקוחו"

בית המשפט העליון קבע באחרונה בפסק דין תקדימי (עזבון אופלגר) כי מקום שמתקיימות נסיבות מחשידות, חריגות ויוצאות דופן במידה כזו שהבנק אינו רשאי להישאר אדיש אליהן ולהעלים מהן עין. במקרים כאלה, קמה חובה על הבנק לדרוש בדבר, ובלבד שהאמצעים שיידרש הבנק כ"בנק סביר" לנקוט בנסיבות אלה יהיו פשוטים וברורים.

האמצעים שעל הבנק לנקוט כ'בנק סביר' משתנים ממקרה למקרה על פי הנסיבות. לא הרי חשבון עיזבון כהרי חשבון פיקדונות. פעולות המעוררות חשד, הנחזות על פניהן כפעולות החורגות מסמכויותיו של מנהל העיזבון, מזדקרות לעין ביתר קלות, וכל שעל הבנק לעשות אם אכן ביקש מנהל עיזבון לבצע פעולות כאלה הוא לסרב לבצען עד שלא יציג בפניו מנהל העיזבון אישור או אסמכתא לפעולה מטעם בית המשפט. מנגד, עו'ד המנהל חשבון פיקדונות כללי נהנה מחופש פעולה רחב יחסית לצורך ביצוען של פעולות בחשבון הפיקדונות, ועל-כן נדירים מאוד המקרים אשר בהם יש לייחס לבנק חובה לדעת כי נעשות בחשבון כזה פעולות בלתי מורשות וכן לנקוט באמצעי זהירות למניעת פעולות אלה.

התקשר ל: 04-8257919