שד' הנשיא 134 ת.ד. 3611 חיפה, 31036 טל: 04-8257919 פקס: 077-5558406  נייד: 050-5677791

עקוב אחרינו דרך הקישורים הבאים:

>>  האם לועד בית מגיע שכר בגין תפקידו

בתים משותפים רבים השתרש נוהג שלפיו חברי ועד הבית מקבלים שכר בגין עבודתם...
מאת עו"ד אילן גולדנברג

--------------------------------------------------------------------------------
ועד הבית הינו "מוסד" מוכר בבתים משותפים והעיסוק בגביית דמי ועד הבית ובניהול ענייני הבית המשותף גוזל זמן רב וטרחה לא מעטה.

בבתים משותפים רבים השתרש נוהג שלפיו חברי ועד הבית מקבלים שכר בגין עבודתם ו/או פטור מתשלום מיסי ועד בית. לעיתים מחליט ועד הבית, על דעת עצמו, להקנות לו את ההטבות האמורות ובכך הוא מקים עליו את זעמם של יתר הדיירים בבנין.

יצוין, כי "הגוף העליון", שמחליט בענייני הבית, הינו "האסיפה הכללית" שחייבת להתכנס לפחות פעם בשנה. שלושה סוגי רוב קיימים בכל הנוגע לסוגי החלטות שמקבלת האסיפה הכללית - הדין עורך הבחנה בין שלושה סוגי החלטות: א. החלטות המתקבלות ברוב רגיל. ב. החלטות של רוב מיוחד (בדרך כל שני שלישים). ג. החלטות הנדרשות להסכמה פה–אחד.

דעתי היא, שכל החלטה המקנה שכר לחברי הועד או לחלופין מזכה אותם בהנחה בדמי ועד מחייבת פה אחד. זוהי הפרשנות היחידה האפשרית משילוב הוראות התקנון המצוי והחוק ככל שהדבר נוגע לוועד נבחר ולא לוועד ממונה ע"י המפקח.

הדבר נובע אף מהעובדה שהנחה או תשלום לועד מטיל חיוב נוסף על יתר בעלי הדירות ולפי התקנון המצוי, החל על מרבית הבתים בישראל, אין אפשרות ליצור חיוב כספי בלא הסכמתם המפורשת. כמובן, שאם בבנין מסוים נהוג תקנון שונה יש לבחון את הוראותיו הספציפיות ואת התייחסותן לסוגיה זו.

כלומר, אם מדובר בבנין שבו מונהג התקנון המצוי ואם לא התקבלה, כאמור, החלטה "פה אחד" של כל בעלי הדירות בבניין - אין תוקף ל"פטור" שהקנו לעצמם חברי הועד ו/או לשכר ששילמו לעצמם והם יידרשו להחזיק לקופת הבית המשותף את מה שקיבלו או לשלם את המיסים שלא שילמו.

התקשר ל: 04-8257919